Multicomponent Adsorption of H2/CO/CO2 on BaZSM-5
Poster (konferens), 2006

Adsorption

Zeolite

Multicomponent

ZSM-5

Författare

Sang Wirawan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07