A new apparatus and methodology for hydromechanical testing and geometry scanning of a rock fracture under low normal stress
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Hydromechanical coupling

Fracture aperture

Stereo photogrammetry

Rock fracture

Författare

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences

1365-1609 (ISSN)

Vol. 79 216-226

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1016/j.ijrmms.2015.08.015

Mer information

Skapat

2017-10-07