Recent developments in the line-by-line modeling of outgoing longwave radiation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

S.A. Buehler

A. von Engeln

E. Brocard

V.O. John

T. Kuhn

Patrick Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

J. Quant. Spectros. Radiat. Transfer

Vol. 98 446-457

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08