Letter to the Editor.
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Petty Cartemo

Jenny Nilsson

Göteborgs universitet

Anders Nordlund

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Radiation protection dosimetry

1742-3406 (ISSN)

Vol. 168 2 291-

Ämneskategorier

Radiologi och bildbehandling

DOI

10.1093/rpd/ncv287

PubMed

25956789

Mer information

Skapat

2017-10-10