From Verification to Optimizations
Paper i proceeding, 2015

Författare

Rigel Gjomemo

Kedar S. Namjoshi

Phu Phung

Göteborgs universitet

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

V. N. Venkatakrishnan

Lenore D. Zuck

Lecture Notes in Computer Science

Vol. 8931 300-317
978-3-662-46080-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1007/978-3-662-46081-8_17

ISBN

978-3-662-46080-1

Mer information

Skapat

2017-10-07