Tasting genuine research in a course on tissue engineering
Paper i proceeding, 2013

Linking research and teaching

Inquiry-based learning

Tissue engineering

Benefits of undergraduate research

Författare

Patric Wallin

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

41st SEFI Conference 2013, Leuven, Belgium, 16-20 September 2013

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete