Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements
Poster (konferens), 2015

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sjoerd Haas

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015 June 21-25, 2015

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08