MICROMACHINED GAP WAVEGUIDE DEVICES FOR ABOVE 100 GHZ
Paper i proceeding, 2014

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Astrid Algaba Brazalez

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Vessen Vassilev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Vincent Desmaris

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

10TH MICRONANO SYSTEM WORKSHOP

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07