Brukarmedverkan vid planering-, bygg- och förvaltningsprocesser inom högskoleväsendet – Några erfarenheter, paralleller och reflektioner
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Göran Bergqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Jan-Erik Gasslander

Institutionen för transportteknik

Roland Örtengren

Institutionen för människa tekniksystem

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Arbete människa miljö

1402-859X (ISSN)

41 - 61

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi