3D Audio Towards an Intuitive Interface- Uni- and Bimodal investigations
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Otto Carlander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 28

Mer information

Skapat

2017-10-07