Decreased eGFR as a risk factor for heart failure in 13,781 patients with type 1 diabetes
Övrigt konferensbidrag, 2015

http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/decreased-egfr-as-a-risk-factor-for-heart-failure-in-13-781-patients-with-type-1-diabetes--3

Författare

Daniel Vestberg

Göteborgs universitet

Annika Rosengren

Göteborgs universitet

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Soffia Gudbjörnsdottir

Göteborgs universitet

Börje Haraldsson

Göteborgs universitet

A. M. Svensson

Marcus Lind

Göteborgs universitet

Diabetologia

0012-186X (ISSN) 1432-0428 (eISSN)

Vol. 58 S575-S575

Ämneskategorier

Endokrinologi och diabetes

Mer information

Skapat

2017-10-07