A multitechnique study of liposome adsorption an Au and I ipid bilayer formation on SiO2
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Erik Reimhult

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Fredrik Höök

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 22 7 3313-3319

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06