Theoretical characterization of cyclic thiolated gold clusters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Michael Walter

Hannu Häkkinen

Journal of the Americal Chemical Society

Vol. 128 31 10268-10275

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08