Syntax Editing in GF
Rapport, 2006

interlingua

syntax editing

multilingual authoring

Författare

Janna Khegai

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006-15

Mer information

Skapat

2017-10-07