Optical switching with two FLC SLMs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Björn Löfving

Institutionen för mikrovågsteknik

Sverker Hård

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Optics Communications

0030-4018 (ISSN)

Vol. 174 1 81-90

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08