Low-power humidity sensor for RFID applications
Paper i proceeding, 2008

Författare

Linus Löfgren

Björn Löfving

Göteborgs universitet

Torbjörn Pettersson

Britta Ottosson

Christina Rusu

Sjeurd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

4M 2008: Proceedings of the 4th International Conference on Multi-material Micro Manufacture


1904445764 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

1904445764

Mer information

Skapat

2017-10-07