Effects on the metal in the adsorption of NO2 on platinum supported BaO films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peter Broqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Surface Science

Vol. 600 16 L214-L218

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07