Standards as a Co-ordination Mechanism in Construction
Paper i proceeding, 2006

Författare

Marianne Jahre

Lena Bygballe

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

22nd IMP Conference, 7-9 September, Università Bocconi, Milan

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06