Special section on Aerodynamics of Road Vehicles and Trains Foreword
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

I. Mortazavi

Conservatoire National des Arts et Metiers

C. H. Bruneau

Université de Bordeaux

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics

0167-6105 (ISSN)

Vol. 145 281-281

Ämneskategorier

Maskinteknik

DOI

10.1016/j.jweia.2015.07.004

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-08