Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond, Preface
Paper i proceeding, 2009

Författare

V Abramov

Lunds universitet

E Paal

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

S Silvestrov

Tartu Ülikool

Alexander Stolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/978-3-540-85332-9

ISBN

978-354085331-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-17