Adsorption of methylamine on α-Al203(0001) and α-Cr203(0001)
Preprint, 2006

Författare

Øyvind Borck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 8

Mer information

Skapat

2017-10-07