Co-occurrence and ranking of entities based on semantic annotation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Borislav Popov

Atanas Kiryakov

Krasimir Angelov

Chalmers, Data- och informationsteknik

Danail Kozhuharov

International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies

1744-2621 (ISSN) 1744-263X (eISSN)

Vol. 3 1 21-36

Mer information

Skapat

2017-10-08