On controlled natural languages: Properties and prospects
Paper i proceeding, 2010

Författare

Adam Wyner

Krasimir Angelov

Chalmers, Data- och informationsteknik

Guntis Barzdins

Danica Damljanovic

Brian Davis

Norbert Fuchs

Stefan Hoefler

Ken Jones

Kaarel Kaljurand

Tobias Kuhn

Martin Luts

Jonathan Pool

Mike Rosner

Rolf Schwitter

John Sowa

Controlled Natural Language

281-289
978-3-642-14417-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

ISBN

978-3-642-14417-2

Mer information

Skapat

2017-10-08