Robust tracking control of a class of uncertain nonlinear systems: A backstepping approach
Rapport, 2006

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R011/2006

Mer information

Skapat

2017-10-07