Feasibility of Alternate Fuels for Use on Pilot Boats
Rapport, 2014

Författare

Lenka Chladova

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Energiteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 14:149

Mer information

Skapat

2017-10-08