Nature of Chemisorption on Titanium Carbide and Nitride
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Aleksandra Vojvodic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Surface Science

Vol. 600 1612-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06