Organisational capabilities and the long-term survival of new technology-based firms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

European Business Review

0955-534X (ISSN)

Vol. 28 3 312-332

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08