Reliable Diagnostics of HV Transformer Insulation for Safety Assurance of Power Transmission System, REDIATOOL – a European Research Project
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

evaluation

measurements

power transformer

dielectric response

diagnostic method

moisture

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Lennart Karlsson

Stefan Tenbohlen

Claus Neumann

Hanna Moscicka-Grzesiak

Antoni Filipowski

Lech Tatarski

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08