Retrieving diffraction information from bright and dark field images of MgO
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anders Thölén

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Yiming Yao

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Final Programme and Proceedings, SCANDEM 2001, June 12-15, Stockholm, 2001

202-203

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07