Electron diffraction contrast from contacting nano-particles
Paper i proceeding, 1999

Författare

Yiming Yao

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Anders Thölén

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

1999 Annual Scientific Meeting of ESF-NANO Programme “Vapor-Phase Synthesis and Processing of Nanoparticles Materials (NANO)”, Duisburg, Germany

27-31

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07