Intermediate Turbine Duct Design and Optimization
Paper i proceeding, 2006

turbine duct

optimization

response surface

Författare

Fredrik Wallin

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

M Nilsson

25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06