High-gain MOS tunnel emitter transistors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Erik Aderstedt

Institutionen för mikroelektronik

Igor Medugorac

Per Lundgren

Institutionen för mikroelektronik

Solid-State Electronics

Vol. 46 497-500

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07