Optimal localisation of next-generation biofuel production integrated in Swedish forest industry
Poster (konferens), 2015

Författare

Elisabeth Wetterlund

Karin Pettersson

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker

Robert Lundmark

Joakim Lundgren

Systems Analysis 2015 Nov. 11 2015 - Nov. 13 2015 Laxenburg, Österrike

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-08