Optimal localisation of next-generation biofuel production integrated in Swedish forest industry
Poster (konferens), 2015

Författare

Elisabeth Wetterlund

Karin Pettersson

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och tekniker

Robert Lundmark

Joakim Lundgren

Systems Analysis 2015 Nov. 11 2015 - Nov. 13 2015 Laxenburg, Österrike

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-08