Twin Telescopes at Onsala and Wettzell and their contribution to the VGOS System
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Caroline Schönberger

Paul Gnilsen

Johannes Böhm

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Proceedings of the 22nd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting

120-124
978-989-20-6191-7 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Fysik

Geovetenskap och miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

ISBN

978-989-20-6191-7

Mer information

Skapat

2017-10-08