Handbok 1, ett år av FoU hos Brunnber&Forshed Arkitektkontor
Bok, 2015

FoU arbete med kapitel 1 Små lägenheter 2 Stora lägenheter 3 Detaljer 4 Stadsbyggnad 5 Passivhus/Plusenergihus 5 Kontoret

bostad

Arkitektur

kvalitet

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08