Repenser L'habitat
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Rethinking habitats, making sense of Housing. How to use evidence based housing design in a housing project.

bostad

kvalitet

Arkitektur

Redaktör

[Person d5c71e69-6a82-4d14-929c-9b56d57087b4 not found]

[Person ef29fcce-853d-4af8-93e6-42acbf6fb1de not found]

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan humaniora

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-2-88474-462-1

Mer information

Skapat

2017-10-08