Repenser L'habitat
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Rethinking habitats, making sense of Housing. How to use evidence based housing design in a housing project.

bostad

kvalitet

Arkitektur

Redaktör

Roderick Lawrence

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan humaniora

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-2-88474-462-1

Mer information

Skapat

2017-10-08