Repenser L'habitat
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Rethinking habitats, making sense of Housing. How to use evidence based housing design in a housing project.

bostad

kvalitet

Arkitektur

Redaktör

Roderick Lawrence

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Annan humaniora

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-2-88474-462-1

Mer information

Skapat

2017-10-08