Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Henrik Persson

Maciej Soja

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys

Håkan Olsson

Johan Fransson

Fakta skog

1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Fjärranalysteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07