Survey of Alarm Systems in Nuclear and Process Industry During Disturbances
Paper i proceeding, 2004

process control

alarm system

Författare

Anna Jönsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Proceedings of the 36th Annual Congress of the Noridic Ergonomics Society Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07