Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt
Rapport, 2000

Författare

Liane Stendel

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22