Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt
Rapport, 2000

Författare

Liane Stendel

Chalmers, Sektionen för arkitektur

1401-9965 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-06