A model for describing the Swedish building stock. The Swedish building register as a data source
Paper i proceeding, 2000

Författare

Liane Stendel

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Sustainable Building 2000

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08