High power single mode VCSELs for emerging applications
Paper i proceeding, 2006

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Symposium on Semiconductor Nanostructures

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08