Kinetic Outlier Detection (KOD) in real-time PCR
Licentiatavhandling, 2003

PCR quality assessment

Real-time PCR

KOD

Kinetic Outliner Detection


Författare

Tzachi Bar

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07