Anchorage of staggered reinforcement
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

bond

Concrete

reinforcement

staggering

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

Nordic Concrete Research

0800-6377 (ISSN)

9 160-171

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08