In search of the happy balance-intuition and evidence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Stefan Lundin

Chalmers, Arkitektur

HERD

1937-5867 (ISSN)

Vol. 8 123-

Ämneskategorier

Arkitektur

Annan medicin och hälsovetenskap

DOI

10.1177/1937586714567646