On additive shifts of multiplicative almost-subgroups in finite fields
Preprint, 2015

Författare

Dmitrii Zhelezov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08