Proc. First Internat. Workshop on Library-Centric Software Design (LCSD'05)
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Software libraries

Redaktör

Andrew Lumsdaine

David Musser

Sibylle Schupp

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jeremy Siek

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06