Rain events and their effect on effluent quality studied at a full scale activated sludge treatment plant
Paper i proceeding, 2006

floc stability

phosphorus removal

activated sludge

effluent qualityu

nitrogen removal

rain events

Författare

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Water Science and Technology

Vol. 54 10 201-208

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08