Il futuro? Una questione di chimica
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Graphene

Författare

Jari Kinaret

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

Vittorio Pellegrini

Il Sole 24 ore

0391-786X (ISSN)

Vol. 2015 december 6 11-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Nanoteknik