Experimental modelling of longitudinal (puff) structures in boundary layers
Övrigt konferensbidrag, 1999

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

In Proc. Int. Symp. On Actual Problems of Physical Hydro-aerodynamics, Novosibirsk, Russia

Vol. 2 33-34

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07