Social Housing Renewal Challenged: La tour Bois-le-Prêtre, Paris 2012
Kapitel i bok, 2017

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Katrin Paadam

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Gromark, S., et al. (eds.) (2016), Ways of residing in transformation - Interdisciplinary perspectives. London: Ashgate.

172-197

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4324/9781315545738

ISBN

978-147242608-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-15